Nieuw wijkpunt Welbions in Klein Driene / Wijkbeheerder

“Een vast gezicht in de wijk”.

Wijkbeheerder Ruud Helthuis

“Als wijkbeheerder zorg ik ervoor dat de wijk ‘schoon, heel en veilig’ is en blijft.

Voor bewoners ben ik een van de vaste gezichten in de wijk. Als bewoners mij herkennen, dan weten ze me ook te vinden bij problemen of voor vragen. Dat is heel belangrijk.

Op woensdag van 15.00 tot 16.00 uur houd ik een spreekuur aan de Schumannstraat 4. Begin november gaat mijn nieuwe wijkkantoor op de hoek van de Josef Haydnlaan en Schubertstraat open.”